tối cao pháp viện Anh

“Beyoncé làng luật Anh” trở thành nữ chánh án đầu tiên trong lịch sử Tối cao Pháp viện Anh

“Beyoncé làng luật Anh” trở thành nữ chánh án đầu tiên trong lịch sử Tối cao Pháp viện Anh
Members Public

Hôm nay, 21/7, tờ The Times của Anh loan tin thành viên nữ duy nhất trong nhóm 11 thẩm phán đương nhiệm của Tối cao Pháp viện Anh, Nữ Nam tước Hale xứ Richmond, sẽ được bổ nhiệm làm chánh án của tòa án cao cấp nhất Anh quốc này. Bà Hale sẽ thay thế chánh […]

Nam Quỳnh
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →