Tôn Dật Tiên

Tôn Trung Sơn: “Quốc phụ” bơ vơ

Tôn Trung Sơn: “Quốc phụ” bơ vơ
Members Public

Có thể sẽ rất khó để đếm hết tất cả các con đường mang tên Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan) – tức Tôn Dật Tiên (Sun Yatsen) – ở Trung Quốc, vì chúng còn nhiều hơn cả những con đường có tên “Cách mạng” tại đây. Oái ăm là tại Đài Loan, các lãnh đạo […]

Quỳnh Vi
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →