Trần Đại Quang

Ai thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang?

Ai thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang?
Members Public

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sáng ngày 21/9, để lại một khoảng trống quyền lực trong bộ máy nhà nước. Người ngay lập tức được nắm quyền Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, một gương mặt không thực sự quen thuộc với công chúng. Điều 93 […]

Trịnh Hữu Long
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →