Trần Văn Hoàng

“Kiện ra công an” và kiện ra tòa

“Kiện ra công an” và kiện ra tòa
Members Public

Khi đã đụng tới công an, nghĩa là bạn muốn đẩy vụ việc theo một hướng khác với hướng kiện ra tòa.

Trịnh Hữu Long
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →