tranh tụng

Anh Quốc: Quyên góp quỹ cộng đồng để khởi kiện chính phủ

Anh Quốc: Quyên góp quỹ cộng đồng để khởi kiện chính phủ
Members Public

Trong ngành y tại Anh, chính phủ phụ trách việc soạn thảo mẫu hợp đồng tiêu chuẩn dành cho các bác sỹ còn trẻ tuổi nghề, chưa có thâm niên cao (junior doctors). Công việc soạn thảo này theo truyền thống phải nhận được sự đồng thuận, và luôn có được sự tham vấn và […]

Trâm Huyền
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →