trao trả tội phạm

Trao trả người Trung Quốc phạm tội: Hoàn toàn vô nguyên tắc

Trao trả người Trung Quốc phạm tội: Hoàn toàn vô nguyên tắc
Members Public

Nhiều ngày qua, thông tin về việc hàng loạt người Trung Quốc phạm nhiều tội danh nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay thậm chí đặc biệt nghiêm trọng tại Việt Nam được trao trả cho chính quyền Trung Quốc khiến người dân lo lắng liệu Việt Nam có đang trở thành thiên đường tội phạm […]

Nguyễn Quỳnh Thiên Trang
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →