trị thuỷ

Trị thủy và tính chính danh của nhà nước

Trị thủy và tính chính danh của nhà nước
Members Public

Nguyễn Trãi đã mượn ý của Tuân Tử – một triết gia người nước Triệu thời Chiến Quốc – để nói về sức mạnh của lòng dân bằng một câu thơ trong bài Quan Hải: “Lật thuyền mới thấm, dân là nước”. Tuân Tử từng giảng: “Dân cũng như nước, nước có thể chở được […]

Quỳnh Vi
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →