trịnh vĩnh bình

Hỏi và Đáp: Vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam

Hỏi và Đáp: Vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam
Members Public

Tại sao ông Trịnh Vĩnh Bình lại kiện được chính phủ Việt Nam và có thể đòi được một khoản tiền lớn? Liệu người Việt Nam có thể kiện chính phủ Việt Nam như ông Bình hay không? Bao giờ thì có kết quả vụ kiện?

Quỳnh Vi
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →