trợ giúp pháp lý

Hệ thống trợ giúp pháp lý Trung Quốc: Chật vật dưới sự kiểm soát của chính quyền

Hệ thống trợ giúp pháp lý Trung Quốc: Chật vật dưới sự kiểm soát của chính quyền
Members Public

Trợ giúp pháp lý (法律 援助, falu yuanzhu) là một hệ thống mới được hình thành gần đây ở xã hội Trung Quốc; tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đang dần trở nên lớn mạnh trong hai thập kỷ qua. Vì những cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình mà các tranh chấp pháp […]

Anh Khoa
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →