trước thời đại

9 điều luật cổ đi trước thời đại

9 điều luật cổ đi trước thời đại
Members Public

Hoàng Thảo Anh (Dịch) Những bộ cổ luật đã được biên soạn bài bản từ cách đây hơn 4000 năm (từ khoảng những năm 2000 TCN). Đa số chúng thường có những quy định rất hà khắc và bị xem là man rợ, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp, các luật lệ cổ xưa […]

Hoàng Thảo Anh
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →