trường chuyên

Trường chuyên: Có đúng mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng?

Trường chuyên: Có đúng mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng?
Members Public

Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Đức Thành đã khơi lên một làn sóng tranh luận sôi nổi hiếm thấy về giáo dục, từ một bài đăng Facebook của mình vào ngày 18/6/2020. TS Thành, một cựu học sinh chuyên Lý trường Hà Nội – Amsterdam, nêu quan điểm rằng các trường chuyên công lập nên […]

Doan Nguyen
Quan điểm
Trường chuyên: Lập luận phản đối từ chủ nghĩa quân bình và chủ nghĩa tự do

Trường chuyên: Lập luận phản đối từ chủ nghĩa quân bình và chủ nghĩa tự do
Members Public

Nhà nước có nên đầu tư nhiều tiền hơn vào các trường chuyên so với trường bình thường hay không? Phe ủng hộ cho rằng nên, vì cần phải bồi dưỡng và khuyến khích nhân tài. Trong xã hội có một số ít cá nhân bộc lộ tài năng ngay từ còn là học sinh […]

Lý Minh
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →