trường luật Mỹ

Sinh viên luật Hillary Clinton

Sinh viên luật Hillary Clinton
Members Public

Café Luật Khoa — Hillary Diane Rodham Clinton (sinh năm 1947) là thượng nghị sĩ Mỹ, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, và là ứng cử viên đảng Dân Chủ cho chức vị tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016 của Mỹ. Hillary Clinton có một sự nghiệp chính trị bắt đầu từ rất sớm, […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →