Trương Vĩnh Ký

Trương Vĩnh Ký – người mở đường của báo chí Quốc ngữ Việt Nam

Trương Vĩnh Ký – người mở đường của báo chí Quốc ngữ Việt Nam
Members Public

Trương Vĩnh Ký là ông tổ của nghề báo viết bằng chữ Quốc ngữ tại Việt Nam. Tờ Gia Định báo (ra đời năm 1865 tại Sài Gòn) do ông làm chủ biên từ năm 1869 đã mở đường cho một thời kỳ mới trong lịch sử nước ta, với việc dùng chữ Quốc ngữ […]

Đức Trọng
Báo chí

Ủng hộ báo chí độc lập →