truy vết tiếp xúc

Những chuyện bạn nên biết trước khi cài Bluezone vào điện thoại

Những chuyện bạn nên biết trước khi cài Bluezone vào điện thoại
Members Public

Chỉ khi nào công khai, minh bạch và thật sự cầu thị, chính quyền mới có thể thuyết phục dân.

Yên Khắc Chính
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →