truyền thông Mỹ

Tự do truyền thông đã làm người Mỹ thất bại trong chiến tranh Việt Nam?

Tự do truyền thông đã làm người Mỹ thất bại trong chiến tranh Việt Nam?
Members Public

Cafe Luật Khoa — Sau khi các binh đoàn quân Bắc Việt đã hoàn toàn làm chủ Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên bản in cùng ngày của tờ báo New York Times, biên tập viên kỳ cựu James Reston bình luận: “Có lẽ là các sử gia sẽ đồng ý […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →