truyền thông nhân quyền

Gieo niềm hy vọng, thay vì sự sợ hãi – một cách truyền thông mới về nhân quyền

Gieo niềm hy vọng, thay vì sự sợ hãi – một cách truyền thông mới về nhân quyền
Members Public

“Việc truyền thông của các tổ chức nhân quyền hiện nay thường là mang cho người ta nhiều lý do để giận dữ và bi quan, hơn là làm cho người ta thêm hy vọng. Nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học và tâm lý học tại Mỹ cho thấy rằng chúng ta phải […]

Trâm Huyền
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →