tự do hiến định

20 năm bút chiến: Dân chủ có dẫn đến tự do?

20 năm bút chiến: Dân chủ có dẫn đến tự do?
Members Public

Ngày nay, khi nói về dân chủ, người ta thường nghĩ tới một thể chế nơi con người vừa làm chủ nền chính trị quốc gia, vừa được hưởng nền pháp quyền, còn các quyền tự do cơ bản của họ thì luôn được bảo vệ. Song cách hiểu này liệu có đúng? Hai mươi […]

Vi Yên
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →