tự do lập hội

Tuyên bố của Luật Khoa và The Vietnamese về việc bắt giữ ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Tuyên bố của Luật Khoa và The Vietnamese về việc bắt giữ ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam
Members Public

Với tư cách là các cơ quan báo chí, Luật Khoa và The Vietnamese lên án các vụ bắt giữ gần đây đối với ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: Lê Hữu Minh Tuấn (12/6/2020), Nguyễn Tường Thụy (23/5/2020) và Phạm Chí Dũng (21/11/2019). Cả ba nhà báo trên đều […]

Luật Khoa tạp chí
Tin Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →