tủ sách tinh hoa

“Dân chủ và Xã hội dân sự”: Niềm hy vọng mới của Việt Nam

“Dân chủ và Xã hội dân sự”: Niềm hy vọng mới của Việt Nam
Members Public

Hiện nay xã hội Việt Nam đang bước vào một giai đoạn không mấy lạc quan về nhiều phương diện xã hội, đặc biệt là về tiến trình dân chủ hóa. Trong thời gian vừa qua, nhà nước đã gia tăng sự kiểm soát đối với xã hội. Cụ thể, chính quyền đã tăng cường […]

Minh Anh
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →