tự tử tại tòa

4 vụ tự tử kêu oan trước ông Lương Hữu Phước

4 vụ tự tử kêu oan trước ông Lương Hữu Phước
Members Public

Trước vụ nhảy lầu tự tử của ông Lương Hữu Phước, có ít nhất bốn người khác cũng đã lấy cái chết để kêu oan cho mình. 2001Lê Thị Thúy Loan Ngày 11/6/2001, chị Loan, 27 tuổi, ra tòa phúc thẩm để kháng cáo bản án tù hai năm của mình vì tội cố ý […]

Việt Võ
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →