tử tù

Tử tù – những người đi trên dây

Tử tù – những người đi trên dây
Members Public

Tôi hay hình dung tử tù là những người đi trên những sợi dây mà chiều dài được tính bằng năm. Khi bản án tử hình được tuyên, nhất là sau phiên tòa phúc thẩm, hành trình đi trên dây của họ bắt đầu. Khác với những người bị tù giam, tử tù không bao […]

Tô Di
Án tử hình
LS Ngô Ngọc Trai: Hồi ký vụ án Hàn Đức Long – Kỳ 1

LS Ngô Ngọc Trai: Hồi ký vụ án Hàn Đức Long – Kỳ 1
Members Public

Lời toà soạn: Kể từ ngày 10/1, Luật Khoa tạp chí sẽ lần lượt đăng tải hồi ký dài kỳ của luật sư Ngô Ngọc Trai về vụ án Hàn Đức Long. Tác giả là luật sư theo đuổi vụ án trong hơn 5 năm trước khi tử tù Hàn Đức Long được trả tự do […]

Ngô Ngọc Trai
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →