Tuổi Trẻ

Vụ xử phạt Tuổi Trẻ và ba hạn chế cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam

Vụ xử phạt Tuổi Trẻ và ba hạn chế cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam
Members Public

Ngày 16/7/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông (BTT-TT) ra quyết định đình bản tạm thời báo Tuổi Trẻ Online trong ba tháng và xử phạt báo này 220 triệu đồng. Quyết định này không phải là không có tiền lệ và cơ sở pháp lý. Trong năm 2017, BTT-TT đã xử phạt 55 cơ […]

Thúy Hường
Tự do báo chí

Ủng hộ báo chí độc lập →