Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã ảnh hưởng tới các bản hiến pháp trên thế giới như thế nào

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã ảnh hưởng tới các bản hiến pháp trên thế giới như thế nào
Members Public

Với nhiều người, thật khó để đánh giá đúng nhất và đầy đủ nhất vai trò của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights), nếu chỉ nhìn đơn thuần rằng đây là một tài liệu luật quốc tế quan trọng đã được Liên Hợp Quốc soạn thảo và thông qua cách […]

Nam Quỳnh
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →