tỷ lệ Blackstone

Tỷ lệ Blackstone

Tỷ lệ Blackstone
Members Public

Café Luật Khoa  — Sir William Blackstone (1723-1780) là một luật sư, thẩm phán, và nhà luật học người Anh thế kỷ 18. Tốt nghiệp trường đại học Oxford và gia nhập luật sư đoàn khi vừa 23 tuổi, Blackstone nhanh chóng nhận ra rằng việc hành nghề luật sư không thật sự hứng thú […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →