Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tổng hợp các bài viết về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tổng hợp các bài viết về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
Members Public

Các phân tích giúp bạn hiểu những điểm lợi – hại từ dự thảo nghị định của Bộ Công an.

Yên Khắc Chính
Tự do Internet
Nhìn đáp án, đoán đề bài – Phân tích quy định kiểm soát “xuất khẩu” dữ liệu của Bộ Công an

Nhìn đáp án, đoán đề bài – Phân tích quy định kiểm soát “xuất khẩu” dữ liệu của Bộ Công an
Members Public

Kiểm soát chặt việc chuyển dữ liệu qua biên giới, Bộ Công an đang muốn giải đề bài gì?

Đức Việt
Tự do Internet

Ủng hộ báo chí độc lập →