văn tự ngục

“Văn tự ngục” – cách thức đàn áp ngôn luận thời phong kiến còn lại đến ngày nay

“Văn tự ngục” – cách thức đàn áp ngôn luận thời phong kiến còn lại đến ngày nay
Members Public

Nhà văn bất đồng chính kiến Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba) đã từng viết: “Tôi mong mình sẽ là tù nhân chính trị cuối cùng trong công cuộc trù dập người bất đồng chính kiến – một loại văn tự ngục thời nay – mà chính quyền đã tiến hành triền miên ở Trung Quốc, […]

Quỳnh Vi
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →