vi hiến

Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung vi hiến?

Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung vi hiến?
Members Public

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ra quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Tôi chưa thấy văn bản nên không biết nó dựa trên cơ sở pháp lý nào, nhưng theo lý thì ít nhất cũng phải dựa trên Hiến pháp và Luật […]

Trần Hà Linh
Quan điểm
Chỉ thị 16 có giá trị pháp lý không? – Không.

Chỉ thị 16 có giá trị pháp lý không? – Không.
Members Public

Hai cơ quan tối cao của nhánh hành pháp và tư pháp đã ban hành văn bản với những nội dung trái thẩm quyền như thế nào.

Percy Nguyen
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →