viettel global

Những điều người Việt Nam ít biết về Viettel: Từ báo cáo điều tra Mytel ở Myanmar

Những điều người Việt Nam ít biết về Viettel: Từ báo cáo điều tra Mytel ở Myanmar
Members Public

Tập đoàn trực thuộc Bộ Quốc phòng ngày càng có tầm ảnh hưởng. Chúng ta biết khá ít về họ.

Kiến An
Quyền con người
Tổ chức Myanmar cáo buộc Viettel tiếp tay cho hoạt động phạm tội của quân đội Myanmar

Tổ chức Myanmar cáo buộc Viettel tiếp tay cho hoạt động phạm tội của quân đội Myanmar
Members Public

Trong nhiều năm, quân đội Myanmar bị cáo buộc phạm các tội ác nghiêm trọng. Viettel có vai trò gì?

Yên Khắc Chính
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →