vỏ sò

Vì sao Vỏ Sò của Viettel lại được độc quyền chạy nhảy, còn Shopee, Lazada, Tiki thì bị cùm chân?

Vì sao Vỏ Sò của Viettel lại được độc quyền chạy nhảy, còn Shopee, Lazada, Tiki thì bị cùm chân?
Members Public

Trong khi quân đội làm việc của shipper, doanh nghiệp quân đội tranh thủ giành miếng bánh thị trường.

Yên Khắc Chính
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →