VTV

Đồng Tâm: Những bằng chứng đầy nghi vấn

Đồng Tâm: Những bằng chứng đầy nghi vấn
Members Public

Có quá nhiều nghi vấn trong những bằng chứng nhà nước đưa ra để kết tội người dân Đồng Tâm.

H. Linh
Kiểm chứng

Ủng hộ báo chí độc lập →