Vương Văn Thả

Người hoạt động tôn giáo hay bị cáo buộc những tội danh gì?

Người hoạt động tôn giáo hay bị cáo buộc những tội danh gì?
Members Public

Vào ngày 9/8/2019, Rlan Hip, 38 tuổi, người dân tộc Jrai, bước lên vành móng ngựa trong một phiên tòa xét xử lưu động của tỉnh Gia Lai về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết. Lẫn trong đám đông đến xem phiên tòa, vợ anh và năm đứa con nhỏ ngồi đợi phiên […]

Việt Nguyễn
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →