washington dc

Thủ đô Washington D.C có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ?

Thủ đô Washington D.C có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ?
Members Public

Không dễ để trở thành ngôi sao thứ 51 trên lá cờ Mỹ.

Nguyễn Anh
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →