work from home

Tôi đã làm việc ở nhà hơn một năm qua. Đây là 5 điều có thể bạn nên làm

Tôi đã làm việc ở nhà hơn một năm qua. Đây là 5 điều có thể bạn nên làm
Members Public

Mỗi sáng, hãy ăn mặc chỉnh tề, đi dạo một vòng, rồi lại quay về nhà.

Nguyễn Hạnh
Hộp thư

Ủng hộ báo chí độc lập →