WTO

Luật An ninh mạng có vi phạm cam kết WTO?

Luật An ninh mạng có vi phạm cam kết WTO?
Members Public

Luật An ninh mạng, như chúng ta biết, bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trên Internet cho người Việt Nam phải đặt chi nhánh/văn phòng đại diện cũng như lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam ở Việt Nam. Liệu đây có thể coi là một quy […]

Đinh Duy
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →