yên bái

Bạo lực và Luật pháp – Kỳ 2: Bạo lực đáp trả

Bạo lực và Luật pháp – Kỳ 2: Bạo lực đáp trả
Members Public

Hơn hai trăm năm qua, những học thuyết về quyền cơ bản, bây giờ được biết đến như là hệ thống pháp luật mang tính quy chuẩn, đã nhận ra thiên hướng của mình trong quá trình nỗ lực điên cuồng nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng quyền lực. Hồng Tâm, lược dịch từ […]

Hồng Tâm
Thể chế
Bạo lực và Luật pháp – Kỳ 1: Âm dương lưỡng cực

Bạo lực và Luật pháp – Kỳ 1: Âm dương lưỡng cực
Members Public

Hơn hai trăm năm qua, những học thuyết về quyền cơ bản, bây giờ được biết đến như là hệ thống pháp luật mang tính quy chuẩn, đã nhận ra thiên hướng của mình trong quá trình nỗ lực điên cuồng nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng quyền lực. Hồng Tâm, lược dịch từ […]

Hồng Tâm
Thể chế
2 lý do vì sao đấu tranh bất bạo động hiệu quả hơn bạo động

2 lý do vì sao đấu tranh bất bạo động hiệu quả hơn bạo động
Members Public

Vì sao hai nữ khoa học gia hàng đầu của Mỹ tin rằng, hiệu quả của hình thức đấu tranh bất bạo động không hề thua kém đấu tranh bạo động mà trong nhiều trường hợp còn hiệu quả hơn? Nam Quỳnh Vụ bắn nhau tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái […]

Nam Quỳnh
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →