Yoshihiro Francis Fukuyama

Sách “Luật, Hiến pháp và Pháp quyền” dành cho tân sinh viên Luật

Sách “Luật, Hiến pháp và Pháp quyền” dành cho tân sinh viên Luật
Members Public

Khi bàn về sự cai trị, ta không thể không nhắc đến những khái niệm chính yếu như Luật, hiến pháp và pháp quyền.  Hiện nay, tất cả các nước trên thế giới đều có luật và hiến pháp, tuy nhiên không phải cứ nước nào có luật và hiến pháp thì đồng nghĩa với […]

Vi Yên
sách
Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama

Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama
Members Public

Cái gì tạo ra một xã hội có trật tự và sống động – Francis Fukuyama có đưa ra được câu trả lời? Dịch giả Phạm Nguyên Trường Tác gia Yoshihiro Francis Fukuyama sinh ngày 27 tháng 10 năm 1952 là một nhà chính trị, kinh tế học người Mỹ. Fukuyama được biết đến rộng […]

Phạm Nguyên Trường
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →