Skip to content

Bài viết này nằm trong số báo tháng Tư năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF ngày 26/4/2022.


21/7/1954: Hiệp định Geneva được ký kết, chia lãnh thổ Việt Nam thành hai miền Nam - Bắc.

23/10/1955: Trưng cầu dân ý ở Quốc gia Việt Nam (miền Nam).

26/10/1955: Công bố kết quả trưng cầu dân ý: phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm quốc trưởng. Ngô Đình Diệm công bố Hiến ước Tạm thời, lập ra Việt Nam Cộng hòa, tự xưng là tổng thống.

26/10/1956: Ban hành bản hiến pháp đầu tiên, lập ra nền Đệ nhất Cộng hòa.

20/12/1960: Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (còn được gọi là Việt Cộng) được thành lập ở miền Nam nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Mời bạn đăng ký gói Free để đọc bài miễn phí

Đăng ký ngay

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Bài mới nhất