Nguyễn Quốc Tấn Trung

Thảm sát Bucha: Chúng ta biết gì, và trách nhiệm pháp lý của Putin đến đâu?

Thảm sát Bucha: Chúng ta biết gì, và trách nhiệm pháp lý của Putin đến đâu?
Members Public

Phân tích các thông tin đã có và tìm hiểu những án lệ có liên quan.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế
Quan hệ Nga – Ukraine: Từ cuộc ly dị văn minh đến chiến tranh thế giới

Quan hệ Nga – Ukraine: Từ cuộc ly dị văn minh đến chiến tranh thế giới
Members Public

Ukraine có phải luôn thuộc về Nga, vai trò của phương Tây ra sao và Nga có đang hóa rồ?

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế
Hoa Kỳ: Quản lý tà đạo bằng con đường “xã hội hóa”

Hoa Kỳ: Quản lý tà đạo bằng con đường “xã hội hóa”
Members Public

Dùng nguồn lực của xã hội để chống lại ảnh hưởng xấu của các tư tưởng cực đoan.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tôn giáo
Tội ấu dâm dưới góc nhìn luật so sánh: Hết “tù” không phải là hết “tội”

Tội ấu dâm dưới góc nhìn luật so sánh: Hết “tù” không phải là hết “tội”
Members Public

Nhân đạo không đồng nghĩa với sự dễ dãi.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Vấn đề Pháp lý
Tự do tôn giáo và bài toán “tà giáo”: Từ góc nhìn quản lý nhà nước

Tự do tôn giáo và bài toán “tà giáo”: Từ góc nhìn quản lý nhà nước
Members Public

Tìm hiểu về nhu cầu quản lý tôn giáo chính đáng của các nhà nước.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tôn giáo
Can thiệp vào Campuchia: Lần vi phạm pháp luật quốc tế đáng tự hào của Việt Nam

Can thiệp vào Campuchia: Lần vi phạm pháp luật quốc tế đáng tự hào của Việt Nam
Members Public

Việt Nam đã từng bỏ qua nguyên tắc chủ quyền để bảo vệ nhân quyền.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Lịch sử
4 nghiên cứu đáng đọc về Việt Nam năm 2021

4 nghiên cứu đáng đọc về Việt Nam năm 2021
Members Public

Những công trình khoa học về các đề tài quan trọng nhưng ít được phổ biến.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Chuyên đề
3 quyển sách quốc tế đáng chú ý về Việt Nam năm 2021

3 quyển sách quốc tế đáng chú ý về Việt Nam năm 2021
Members Public

Các góc nhìn mới, lạ và sâu về các vấn đề của Việt Nam và quan hệ quốc tế.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →