Giáo sư Hoàng Dũng: Ngày nào Văn đoàn Độc lập vẫn chỉ là Ban vận động thì vẫn chưa có tự do lập hội

Bài viết này nằm trong số báo tháng Mười Hai năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF đề ngày 1/12/2022.


Giáo sư Hoàng Dũng - một thành viên của Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam - trả lời phỏng vấn Luật Khoa tạp chí ngày 17/11/2022 qua điện thoại.

Phóng viên: Văn đoàn Độc lập Việt Nam thành lập Ban vận động thành lập hội vào năm 2014. Từ đó đến nay, Ban vận động đã làm những công việc gì để đăng ký lập hội ở Việt Nam?

Giáo sư Hoàng Dũng: Chúng tôi không hề làm cái gì tiếp theo.

Vậy chủ trương ngay từ đầu của Ban vận động là không đăng ký với một cơ quan nhà nước nào?

Đúng đấy. Đó là lý do chúng tôi dùng từ độc lập.

Ông có thể cho biết lý do của chủ trương này?

Thực tế ở Việt Nam thì như thế này: nếu anh thành lập một tổ chức có tính chất toàn quốc thì anh phải được phép của Bộ Nội vụ, anh làm ở địa phương thì phải được phép của sở nội vụ địa phương. Người ta không những cấp phép mà còn can thiệp rất sâu.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.