Trần Phương

Phật giáo miền Nam 1992 – 1994: Cuộc phản kháng cuối cùng

Phật giáo miền Nam 1992 – 1994: Cuộc phản kháng cuối cùng
Members Public

Phản kháng, tù đày, đầy thương tích.

Trần Phương
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 11/2020: Tổng giáo phận Sài Gòn kiện chính quyền TP. Hồ Chí Minh

Tôn giáo tháng 11/2020: Tổng giáo phận Sài Gòn kiện chính quyền TP. Hồ Chí Minh
Members Public

Chính quyền thành phố bị kiện vì mượn trường của nhà thờ mà không trả, cùng các tin tức khác.

Trần Phương
Tôn giáo
Tôn giáo năm 2020 qua 20 bức ảnh

Tôn giáo năm 2020 qua 20 bức ảnh
Members Public

Năm 2020 vẫn là một năm đầy áp bức và áp lực đối với cộng đồng tôn giáo Việt Nam.

Trần Phương
Tôn giáo
Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền – Kỳ 2

Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền – Kỳ 2
Members Public

Bạn có thể chưa từng biết đến sự tồn tại của họ. Đó có thể là điều chính quyền muốn.

Trần Phương
Tôn giáo
Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền

Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền
Members Public

Sau năm 1975, có những tổ chức tôn giáo bỗng trở thành “thành phần chống phá”.

Trần Phương
Tôn giáo
Đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo rất hiếm khi nói về tôn giáo

Đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo rất hiếm khi nói về tôn giáo
Members Public

Số lần họ nói về tự do tôn giáo tại Quốc hội có thể đếm được trên một bàn tay.

Trần Phương
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 10/2020: Chính quyền cấm linh mục Đan viện Thiên An hồi hương

Tôn giáo tháng 10/2020: Chính quyền cấm linh mục Đan viện Thiên An hồi hương
Members Public

Các nhà hoạt động tôn giáo ở Việt Nam đang phải trả giá đắt, đôi khi có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Trần Phương
Tôn giáo
10 vấn đề tôn giáo năm 2020 mà chính quyền không muốn bạn biết

10 vấn đề tôn giáo năm 2020 mà chính quyền không muốn bạn biết
Members Public

Không có bước tiến nào cho quyền tự do tôn giáo đang bị trói chặt ở Việt Nam.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →