Để lại gì cho mai sau: Nguyễn Phú Trọng và Tưởng Kinh Quốc

Mở đường hay đóng đường?

Để lại gì cho mai sau: Nguyễn Phú Trọng và Tưởng Kinh Quốc
Nguyễn Phú Trọng và Tưởng Kinh Quốc. Ảnh: VGP, Hoover Institute. Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

Trong những tháng năm cuối đời, vị tổng thống độc tài Tưởng Kinh Quốc đã mở đường cho một trang sử mới của Đài Loan: trang sử dân chủ hóa.

Những ngày này, tình trạng sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều. Cho dù ông đang ốm đau hay vẫn ổn (theo nghĩa ổn của người già) thì Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn vẫn cần phải chuẩn bị cho một tương lai không còn ông. 

Khoảng bốn thập niên trước, Quốc Dân Đảng Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) cũng ở vào một hoàn cảnh tương tự khi sức khỏe của đảng trưởng kiêm tổng thống Tưởng Kinh Quốc ngày càng sa sút. [1] 

So với Việt Nam hôm nay, xã hội và nền chính trị Đài Loan khi ấy cũng mang khá nhiều điểm tương đồng: 

Đăng ký để đọc tiếp

Đăng ký ngay để đọc toàn văn bài viết này và truy cập tất cả các bài dành cho thành viên miễn phí (gói Free).

Đăng ký
Đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.