An Nguyên

Quốc gia đáng sống: Nơi các nhu cầu của người dân được đáp ứng

Quốc gia đáng sống: Nơi các nhu cầu của người dân được đáp ứng
Members Public

Một quốc gia đáng sống, theo tôi, là một quốc gia có thể đáp ứng được những nhu cầu của người dân một cách đầy đủ và lâu dài. Sở dĩ có những người muốn di cư từ quốc gia này sang quốc gia khác là vì họ chưa được thỏa mãn về một số […]

An Nguyên
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →