Dương Thị Thùy Trang

Luật sư nhân quyền TQ: Tôi bào chữa cho cả nhà hoạt động lẫn công an, và đối xử với họ như nhau

Luật sư nhân quyền TQ: Tôi bào chữa cho cả nhà hoạt động lẫn công an, và đối xử với họ như nhau
Members Public

“Tôi không bao giờ từ chối một vụ nào nếu lý do chỉ là chính quyền không thích thân chủ của tôi”. Li Jinxing không nằm trong nhóm luật sư nhân quyền bị đàn áp hai năm trước, nhưng ông bị tước bằng hành nghề.  Li Jinxing, 60 tuổi, là một trong những luật sư […]

Dương Thị Thùy Trang
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →