Duyên Hải

Ngân sách vận hành lăng Hồ Chí Minh tương đương ít nhất một bộ

Ngân sách vận hành lăng Hồ Chí Minh tương đương ít nhất một bộ
Members Public

Hồ Chí Minh để lại di chúc mong muốn được hoả táng sau khi qua đời. Nhưng thực tế hiện nay là người dân đang phải đóng thuế để nhà nước… làm trái di nguyện này, với một khoản kinh phí tương đương ít nhất một bộ. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính […]

Duyên Hải
Chính trị
Xâm hại tình dục: Khi định kiến xã hội và pháp luật khiến trẻ sợ hãi và nản lòng

Xâm hại tình dục: Khi định kiến xã hội và pháp luật khiến trẻ sợ hãi và nản lòng
Members Public

Những định kiến xã hội, hệ thống pháp luật và quá trình điều tra bất hợp lý có thể khiến trẻ em bị xâm hại tình dục bị bỏ rơi hoặc là chủ động bỏ cuộc. Có phải chỉ có trẻ em gái mới bị xâm hại tình dục? Không. Những vụ việc liên tiếp […]

Duyên Hải
Quyền con người
Nuôi Trung ương Đoàn bằng nuôi một bộ. Đã đến lúc Đoàn Thanh niên 88 tuổi ‘cai sữa’ ngân sách

Nuôi Trung ương Đoàn bằng nuôi một bộ. Đã đến lúc Đoàn Thanh niên 88 tuổi ‘cai sữa’ ngân sách
Members Public

Vào ngày 26/3/2019, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập (26/3/1931 – 26/3/2019). Theo báo cáo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI năm 2017 thì Đoàn Thanh niên (từ đây xin được gọi ngắn gọn là Đoàn) hiện có khoảng 6,4 triệu đoàn […]

Duyên Hải
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →