Hân Bụi

Quốc gia đáng sống: Nơi ước mơ không chết vì thiếu 20 nghìn đồng

Quốc gia đáng sống: Nơi ước mơ không chết vì thiếu 20 nghìn đồng
Members Public

Ngồi cà phê chém gió, tôi hỏi bạn bè tôi rằng, theo mọi người một quốc gia đáng sống là quốc gia như thế nào? Anh bạn kĩ sư nói rằng anh muốn Việt Nam được như Úc hay mấy nước châu Âu, nơi có phúc lợi xã hội tốt và chính phủ luôn tạo […]

Hân Bụi
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →