Hoàng Liên Sơn

Quốc gia đáng sống: Nếu trong một chiều Trường Sơn khác…

Quốc gia đáng sống: Nếu trong một chiều Trường Sơn khác…
Members Public

“Mấy con drone chết tiệt!” – Tiếng bố mình cáu kỉnh vang lên từ phía bên kia căn hộ. Mình vừa nhìn qua cửa phòng làm việc của bố và thấy ông đang quay cuồng giữa một cơn bão tí hon của những tờ giấy lả tả tung bay. Bố hay có thói quen mở […]

Hoàng Liên Sơn
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →