Hoàng Sơn

Luật về đảng chính trị quy định những gì?

Luật về đảng chính trị quy định những gì?
Members Public

Nhà nghiên cứu Hoàng Sơn Gửi cho Luật Khoa tạp chí từ Hà Nội Trong hệ thống luật pháp của các nền dân chủ phương Tây, nội dung của luật về đảng chính trị bao gồm 12 lĩnh vực: các nguyên tắc của dân chủ; các quyền và sự tự do; số lượng ghế trong Nghị […]

Hoàng Sơn
Vấn đề Pháp lý

Các mô hình luật về đảng chính trị trên thế giới
Members Public

Nhà nghiên cứu Hoàng Sơn Gửi cho Luật Khoa tạp chí từ Hà Nội Theo nghiên cứu của Keneth Janda trong công trình có tựa đề “Đảng chính trị trong khung cảnh lý thuyết và thực tiễn” [1] đã khái quát có 5 loại mô hình cho luật về đảng chính trị trên thế giới như sau: Mô hình cấm đoán; [&he

Hoàng Sơn
Vấn đề Pháp lý
Luật về đảng chính trị trong nền dân chủ và thể chế pháp quyền

Luật về đảng chính trị trong nền dân chủ và thể chế pháp quyền
Members Public

Nhà nghiên cứu Hoàng Sơn Gửi cho Luật Khoa tạp chí từ Hà Nội Dân chủ và pháp quyền: hai mặt của một chỉnh thể Muốn quản trị tốt một quốc gia, hai trụ cột quan trọng chính là nền dân chủ và thể chế pháp quyền. Hai yếu tố này là hai mặt của một […]

Hoàng Sơn
Vấn đề Pháp lý
Đảng chính trị ra đời từ khi nào?

Đảng chính trị ra đời từ khi nào?
Members Public

Sự xuất hiện của các đảng chính trị theo cách hiểu như của chúng ta về đảng chính trị hiện nay, chỉ được biết đến sau những năm cuối của thế kỷ XVII. Cho đến nay, những tài liệu lịch sử không cho chúng ta biết gì về đảng chính trị thời kỳ Hy – La. Những […]

Hoàng Sơn
Thể chế
Tương lai nào cho luật về đảng chính trị ở Việt Nam?

Tương lai nào cho luật về đảng chính trị ở Việt Nam?
Members Public

Kể từ hôm nay, 30/1, Luật Khoa tạp chí sẽ bắt đầu trích đăng tiểu luận “Tương lai nào cho luật về đảng chính trị ở Việt Nam?” của nhà nghiên cứu độc lập Hoàng Sơn, gửi cho chúng tôi từ Hà Nội. Tiểu luận này tập trung làm rõ các khái niệm cơ bản về đảng chính trị […]

Hoàng Sơn
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →