Năng Tịnh

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ
Members Public

Không được chính quyền trợ giúp, họ phải trông đợi sự giúp đỡ của những người xa lạ.

Năng Tịnh
Xã hội
Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?

Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?
Members Public

Không có khả năng giúp dân thì phải để dân tự giúp nhau.

Năng Tịnh
Quan điểm
Nếu đây là thời chiến…

Nếu đây là thời chiến…
Members Public

Thì lãnh đạo cần làm nhiều hơn là những tuyên bố lên gân.

Năng Tịnh
covid-19

Ủng hộ báo chí độc lập →