Nguyễn Thanh Mai

Hiệp định thương mại: EU kiên định lập trường nhân quyền, Việt Nam làm gì?

Hiệp định thương mại: EU kiên định lập trường nhân quyền, Việt Nam làm gì?
Members Public

Tác giả Nguyễn Thanh Mai hiện đang định cư tại Praha, Cộng hoà Séc. Bà là thành viên của Văn Lang, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Bài gốc tiếng Tiệp được đăng tại đây. Mọi diễn biến chính trị cho đến nay đều cho […]

Nguyễn Thanh Mai
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →