Phạm Mai Hiền

Những mẩu chuyện của tôi về 14 ngày ở trại cách ly

Những mẩu chuyện của tôi về 14 ngày ở trại cách ly
Members Public

Tính đến hôm nay (9/4), đã tròn mười hôm kể từ khi tôi trở về từ một trải nghiệm mà không bao giờ tôi sẵn lòng đi qua. Từng người bạn cứ hỏi tôi tình hình dạo này thế nào và tôi buộc phải nói tôi vừa bị đi cách ly. Tôi nghĩ tốt hơn […]

Phạm Mai Hiền
Hộp thư

Ủng hộ báo chí độc lập →